LOGO / VIZUALNI IDENTITETI

Iako dizajn logotipa nije primarna djelatnost P.S.Roje često klijenti žele i tu uslugu.
Ponekad kao dio interijera, ponekad kao ljubitelji ArtDeco izričaja koji se uvijek barem minimalno nazire u P.S.Roje dizajnu,
a ponekad samo naruče monogram s inicijalima voljene osobe koju žele iznenaditi…